Efteling realiseert nieuwe verblijfsrecreatie in het Loonsche Land

Efteling logoDe Efteling investeert komende anderhalf jaar circa € 30 miljoen in de bouw van een nieuw vakantiepark in het noordelijk deel van het Loonsche Land, grenzend aan het attractiepark en het Efteling Golfpark. In een gebied van ruim 8 ha. worden centrale voorzieningen en vakantiehuizen gerealiseerd die passen bij de natuurlijke uitstraling van het gebied. Dit najaar wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting kunnen de eerste gasten in het voorjaar van 2017 hun intrek nemen in de nieuwe accommodaties. De bouw van verblijfsrecreatie was al meegenomen in de oorspronkelijke plannen voor de herinrichting voor het Loonsche Land. Met de uitvoering ervan krijgen de plannen nu vorm.

Internationale bestemming
De Efteling wil komende jaren gefaseerd doorgroeien tot een internationale bestemming met 5 miljoen bezoekers in 2020. Om het meerdaags verblijf te stimuleren en meer gasten uit het buitenland te interesseren voor een bezoek, wil de Efteling haar verblijfsmogelijkheden uitbreiden. Na de opening van de nieuwe verblijfsaccommodatie heeft de Efteling in totaal 3.000 bedden: 450 in het Efteling Hotel, 1.550 in vakantiepark Efteling Bosrijk en 1.000 in het nieuw te openen vakantiepark.

Het Loonsche Land: een openbaar toegankelijk natuurgebied
In december 2009 opende de Efteling het vakantiepark Efteling Bosrijk. Ter compensatie werd afgesproken om de natuur in het ernaast gelegen Loonsche Land te herstellen. Samen met Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie werd in 2004 een totaalplan voor het 60 ha. grote gebied geschreven, waarbij de ontwikkeling van natuur en verblijfsrecreatie hand in hand zouden gaan.

Vanaf 2011 heeft de Efteling werkzaamheden verricht om de natuurwaarden in het gebied terug te brengen. In het noordelijk deel werden enkele agrarische percelen vrijgehouden voor toekomstige bebouwing. De laatste herstelwerkzaamheden in het natuurgebied zijn in het voorjaar van 2015 afgerond. De natuur krijgt de komende jaren de tijd om zich verder te ontwikkelen, waarbij de Efteling op ecologische wijze zorgt voor het beheer van het gebied.

Het Loonsche Land is de verbindende schakel tussen twee ernaast liggende natuurgebieden: Huis ter Heide en Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Het gebied is, en blijft ook in de toekomst openbaar toegankelijk, waardoor uiteindelijk één groot natuurgebied ontstaat met wandel-, fiets- en ruiterpaden.