Fons Jurgens nieuwe bestuursvoorzitter van de Efteling

Efteling logoHalverwege juni werd bekend dat de directeur van de Efteling, Bart de Boer, op 1 september 2013 op zou stappen. Al die tijd zat de Efteling zonder directeur maar daar gaat binnenkort verandering in komen. De Raad van Commissarissen van de Efteling maakte onlangs het voorgenomen besluit bekend om Fons Jurgens tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 17 april 2014 te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. De 44-jarige Jurgens heeft sinds 1995 diverse operationele- en commerciële functies binnen de Efteling bekleedt. Zo was hij van 2008 tot 2011 Directeur Operationele zaken en laatstelijk als Commercieel Directeur en lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten binnen de Efteling.

Sinds het vertrek van De Boer op 1 september jongstleden, heeft Henk Kivits als gedelegeerd commissaris tijdelijk de Raad van Bestuur ondersteund. De afgelopen maanden heeft hij tevens gebruikt om tot een onderbouwd advies te komen omtrent de gewenste structuur van de Efteling-organisatie alsmede het gewenste profiel van de nieuwe bestuursvoorzitter. Kivits: “De Raad van Bestuur heeft na een periode van vijf jaar van groei en verbreding zichzelf een helder doel gesteld voor de komende jaren. Van een regionaal attractiepark wil de Efteling doorgroeien naar een destinatiepark met in 2020 vijf miljoen gasten. Dientengevolge zal de komende jaren alle focus en energie gericht zijn op de fysieke exploitatie en een optimale beleving van het attractiepark en de bijbehorende verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel. Overige activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van media en merchandise, staan allen in dienst van de beoogde groei van het attractiepark naar 2020. De keuze voor een interne nieuwe bestuursvoorzitter die de Efteling-organisatie van haver tot gort kent en daarnaast nauw betrokken is bij de totstandkoming van de hernieuwde doelstellingen, past dan ook volledig in dit beeld.”

Jurgens is verheugd met het voorgenomen besluit en kijkt uit naar de uitdaging die op hem wacht: “De Efteling is een prachtige organisatie, waar continuïteit voor komende generaties gasten en medewerkers het bovenliggende doel is. Om tijdens een deel van deze voortdurende historie, samen met mijn medebestuursleden, eindverantwoordelijkheid voor onze eigen legende te dragen, zie ik dan ook als een grote eer. De komende jaren worden erg belangrijk voor de Efteling. Om bij de top attractieparken van Europa te blijven horen is groei van de bezoekersaantallen noodzakelijk. Teneinde ook buitenlandse gasten te interesseren voor een meerdaags verblijf in de Wereld van de Efteling zijn uiteraard investeringen in zowel verblijfsaccommodaties als nieuwe attracties van belang. Focus op optimalisatie van de interne organisatie, met veel aandacht voor onze medewerkers als allerbelangrijkste en meest waardevolle ambassadeurs, is daarbij essentieel. Door mijn kennis over de Efteling-organisatie en de in de afgelopen 18 jaar opgebouwde relatie met de medewerkers, verwacht ik een stimulerende en initiërende rol te kunnen spelen bij de uitdagingen die op ons wachten.”

Naast de voorgenomen benoeming van Jurgens, heeft de Raad van Commissarissen tevens het voornemen om de huidige Adjunct Directeur Operatie Coen Bertens op 17 april te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Operationeel Directeur. Naast de reeds zittende bestuursleden Fons Jurgens (Voorzitter en Commercieel Directeur), Daan van Baarsen (Financieel Directeur) en Olaf Vugts (Directeur Imagineering) heeft de heer Bertens binnen de Raad van Bestuur tot taak om de genoemde focus op de optimalisatie van de interne organisatie verder te begeleiden.

Tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 17 april zal Berry Bemelmans, als gevolg van het aflopen van zijn laatste bestuurstermijn in 2014, aftreden als President Commissaris en de Raad van Commissarissen verlaten. Bemelmans wordt als voorzitter opgevolgd door Kivits, die tot de genoemde Aandeelhoudersvergadering als Gedelegeerd Commissaris de Raad van Bestuur blijft ondersteunen.