Onderzoek naar wilde bijen en vlinders in Toverland

ToverlandDe Magische Vallei in Attractiepark Toverland is het decor van een onderzoek naar vlinders en wilde bijen. Samen met het CITAVERDE College, de Vlinderstichting, Imkerij Cox en BTL Advies zet Toverland zich in voor “Samen voor bijen”, een project om de bijensterfte in Limburg tegen te gaan. De provincie Limburg had in 2013 verreweg de hoogste bijensterfte van Nederland. Een zorgelijke ontwikkeling die wereldwijd gaande is. De bijensterfte heeft namelijk grote gevolgen voor de bestuiving van bloemen en gewassen en daarmee de voedselproductie.

180 verschillende plantensoorten

De Magische Vallei leent zich, met zijn bloemrijke karakter en ruim 180 verschillende plantensoorten, goed voor dit onderzoek. Eerste stap is het in kaart brengen van welke vlinders en wilde bijen, waaronder hommels, in dit gebied al voorkomen. De eerste deelresultaten hiervan laten zien dat er al diverse soorten in de Vallei voorkomen, maar dat er nog zeker verbeteringen mogelijk zijn. Zo hebben niet alle bloemen en planten dezelfde waarde voor vlinders en bijen. Bijen zijn voor hun voedsel volledig afhankelijk van nectar en stuifmeel uit bloemen, elke soort houdt bovendien van andere bloemen. Vlinders drinken ook nectar en hebben daarentegen weer specifieke planten nodig om hun eitjes af te zetten.

Steentje bijdragen

We willen onze gasten volledig onderdompelen in een wereld vol magie. Natuur, waaronder bijen en vlinders, dragen in een belangrijke mate bij aan deze beleving.‘ vertelt Ruud Moors, Senior Supervisor Groen van Attractiepark Toverland. ‘Dankzij dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de huidige natuurwaarden en wordt een advies gegeven hoe we deze kunnen vergroten. Dit kunnen we vervolgens meenemen in (eventuele) aanpassingen, maar ook bij de inrichting en beplanting van toekomstige gebieden. Zo kunnen wij ook ons steentje bijdragen aan de leefomgeving en daarmee aan een goede toekomst van wilde bijen én vlinders in Nederland.’ Naast het onderzoek wordt er ook een educatieplan ontwikkeld.