Yumble kiest voor faillissement en hoopt op doorstart

Yumble LogoDe directie van indoor familiepark Yumble vraagt bij de rechtbank in Roermond het faillissement aan. Tegenvallende bezoekersaantallen maakten een financiële overbrugging noodzakelijk. De huidige aandeelhouders en een nieuw geworven partij leken daartoe bereid, maar op het laatste moment bleek een partij toch af te zien van het beschikbaar stellen van aanvullend groeikapitaal waardoor Yumble moet stoppen. De tegenvallende bezoekersaantallen zijn vooral een gevolg van de vertraagde nieuwbouw van het aangrenzende Designer Outlet Roermond (DOR). Yumble gelooft onverminderd in de kracht van het concept en hoopt in samenspraak met een door de rechtbank te benoemen curator tot een doorstart te komen. Het personeel is hierover vanmorgen geïnformeerd.

Het businessplan van Yumble was in belangrijke mate gebaseerd op het aftappen van forse bezoekersstromen van het DOR. Een goede aansluiting tussen Yumble en het DOR moest er voor zorgen dat bezoekers makkelijk van de ene naar de andere attractie kunnen lopen. Omdat de bouw van de vierde fase van het DOR echter twee jaar vertraagd is, blijft het grote terrein naast Yumble tot medio 2017 een ontoegankelijke bouwput. De beoogde synergie tussen Yumble en DOR kwam daardoor onvoldoende tot stand.

Toen het bericht over de bouwvertraging bij het DOR bekend werd, was de ontwikkeling van Yumble al in volle gang. Zo waren de belangrijkste attracties reeds besteld. Er was dus geen weg terug meer. Het bleek niet mogelijk de onvoorzien forse aanloopverliezen uit de cashflow op te vangen. Het lukte weliswaar om een nieuwe partij te vinden die bereid was tot financiering. Maar toen een partij alsnog aangaf niet meer mee te doen, restte Yumble geen andere uitweg dan het aanvragen van het faillissement.

In de beginfase had Yumble te maken met technische opstartproblemen. Die doen zich meestal bij innovaties in attractieparken voor en waren derhalve ingecalculeerd. Yumble had de grootste problemen inmiddels onder de knie, voerde verbeterpunten door en zag het aantal bezoekers langzaam maar zeker stijgen. Ook de gasttevredenheid ging de laatste tijd omhoog.

Het geloof in de potentie van de Yumble-formule is onverminderd groot. Dat is een van de redenen waarom geprobeerd wordt om in samenspraak met de curator tot een doorstart te komen. Met als uitgangspunt onder meer dat de schade voor crediteuren tot een minimum wordt beperkt. De komende weken moet blijken of deze optie haalbaar is. Gedurende die periode doet Yumble geen mededelingen over de invulling en voortgang van de plannen.