5,18 miljoen bezoekers voor de Efteling in 2017

Efteling logoDe Efteling heeft het afgelopen jaar 5,18 miljoen bezoekers ontvangen. In 2016 waren dat er nog 4,76 miljoen. De stijging is grotendeels te danken aan de investeringen in de nieuwe familieattractie Symbolica en vakantiepark Efteling Loonsche Land. Met het passeren van de magische grens van 5 miljoen, heeft de Efteling een belangrijke mijlpaal behaald in haar visie richting 2020. Fons Jurgens, voorzitter Raad van Bestuur: “Sinds 2014 heeft de Efteling een duidelijke visie richting 2020: het uitgroeien naar een internationale bestemming met 5 miljoen bezoeken per jaar. Die mijlpaal in bezoekersaantallen hebben we nu, eerder dan verwacht, in ons jubileumjaar al bereikt. De investeringen van het afgelopen jaar, in de nieuwe familieattractie Symbolica en in verblijfsaccommodatie, werpen hun vruchten af. Dat betekent zeker niet dat we achterover gaan leunen, want die 5 miljoen gasten moeten ook in 2018 weer door ons worden verleid om een bezoek te brengen aan ons park. Daarom zullen we er alles aan doen om de waardering van onze gasten de komende jaren naar een nóg hoger niveau te tillen. Dat is onze nieuwe doelstelling!”

Meer verblijfsgasten

Ook in 2017 kwam 80% van de Efteling-bezoekers uit Nederland, 15% uit België en 5% uit de overige landen (Duitsland, Engeland, Frankrijk, etc.) Deze bezoekers bleven aanzienlijk vaker overnachten in de wereld van de Efteling ten opzichte van 2016 (25% meer verblijfsgasten). Door meer verblijfsgasten en de extra vrijdagavonden tijdens het jaarlijkse Negen Pleinen Festijn, ziet de Efteling een steeds betere spreiding ontstaan van gasten door het jaar heen.

Gefaseerde groei

De Efteling wil sinds 2014 gefaseerd doorgroeien naar 2020. De eerste en tweede fase van deze investeringsstrategie zijn met de komst van Baron 1898 en de uitbreiding van vakantiepark Bosrijk (eerste fase) en darkride Symbolica en Het Loonsche Land (tweede fase) afgerond. De derde en laatste fase van investeringen is reeds aangekondigd. Deze zal bestaan uit een uitbreiding van het park in oostelijke richting met in totaal 8 ha. De Efteling hoopt de eerste nieuwe attractie hier in 2020 te kunnen openen.