Cedar Point koopt stuk grond bij

De moedermaatschappij van Cedar Point; Cedar Fair heeft onlangs een stuk grond voor haar park gekocht. Het nieuwe stuk grond is niet bedoeld om attracties op te bouwen maar is bedoeld als extra opslag en kantoorruimte. Daarnaast moet het stuk grond de aanblik van het park attractiever maken. Met de koop is ruim 700.000 dollar gemoeid (570.000 euro). Het nieuw aangekochte terrein is ruim 5 hectare groot. De werkzaamheden op het stuk grond zullen op korte termijn beginnen.